top of page

OCHRONA DANYCH

To jest polityka prywatności. Ochrona danych jest ważną częścią strony internetowej. Ten szablon zawiera przykładowy tekst, nie jest ostateczny i nie może być publikowany. W zależności od funkcji Twojej witryny internetowej treść Twojej polityki prywatności będzie się różnić. Proszę dostosować ten tekst. Polityka prywatności musi zawierać listę wszystkich komponentów stron trzecich, których używasz w swojej witrynie. Należy pamiętać, że link do polityki prywatności musi być dostępny na każdej stronie serwisu.

Przykładowa treść:

Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych

Oświadczenie o własności informacji zebranych na Twojej stronie internetowej, charakterze gromadzenia danych, udostępnianiu osobom trzecim itp.

Kontrola nad danymi

Oświadczenie o możliwości wglądu, zmiany i aktualizacji danych osobowych i danych, obawach związanych z wykorzystaniem danych itp.

Ochrona danych

Środki ochrony danych użytkownika, szyfrowanie danych, informacje o serwerze, na którym dane są przechowywane, przesyłanie danych itp.

Dowiedz się więcej tutaj .

bottom of page